Arma tal-Fontana L-Għajn il-famuża tal-Fontana
WWW.FONTANA.GOV.MT

Paġna Prinċipali

 
Sistema Voltajka fil-Playing Field tal-Fontana
“Għajn il-Kbira” minn triq ix-Xlendi
Triq ix-Xlendi kif tidher minn triq Jean Gaspard Le Merchant
Tagħrif Mill-Kunsill Tiegħek - Ħarġa nr 8
Il-MEPA tixtieq tkun taf l-opinjoni tiegħek
Klikkja hawn biex timla’ il-kwestjonarju

Kunsilliera

   
Saviour Borg
Borg Saviour(Sindku)
Eta` - 55 Sena
Supervisor mad-Dipartiment Proġetti u Żvilupp fil-Ministeru għal Għawdex. Ilu fil-Kunsill mill-1993. Membru tal-Kunsill ġenerali Partit Nazzjonalista u tal-Kumitat Reġjonali tal-Partit Nazzjonalista f`Għawdex.
 
   
Victor Cefai
Cefai Victor
Eta` - 51 Sena
Nursing Aid fil-Health Centre Victoria, Għawdex. Miżżewweġ u għandu tifel.
 
   
Horace Micallef
Micallef Horace

Eta` - 30 Sena
Ikkontesta ghall-ewwel darba l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali fl-eta’ ta’ 23 sena u gie elett. Ufficcjal fis-Segretarjat Privat tal-Ministeru ghal Ghawdex. Membru fil-Forum Zghazagh Laburisti Ghawdxin. Delegat tal-Partit Laburista.

 
   
Saviour Borg
Carmel Farrugia
Eta` - 57 Sena
Ikkontesta l-elezzjonijiet tal-kunsill lokali għal-ewwel darba fl-2013 u ġie elett. Miżżewweġ u għandu żewġt itfal. Jaħdem bħala tradesman mal-korporazzjoni Enemalta.
 
   


Kunsill Lokali Fontana
Mix-xellug ghal-lemin: L-Ex Aġent Segretarju Eżekuttiv is-Sur Louis Stefan Magrin, il-Kunsillier is-Sur Carmel Farrugia, is-Sindku is-Sur Saviour Borg, il-Kunsillier is-Sur Horace Micallef, il- Viċi Sindku s-Sur Victor Cefai u l-Kunsillier is-Sur Mario Mercieca.

Paġna Prinċipali | Aħbarjiet | Storja tal-Kunsill | Dwar il-Fontana | Aġenda / Minuti | Ritratti | Ikkuntatjana
www.gov.mt Logo MITTS logo
www.lca.org.mt
54.205.130.92